Disclaimer

Zoey Logistics BV, ingeschrteven bij de Kamer van Koophandel (hierna te noemen: kvk) onder dossiernummer 60264616, verleent u hierbij toegang tot www.zoeylogistics.com (“de Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen met als doeleinde informatie te verstrekken over haar dienstverlening.

Zoey Logistics BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte. Meer omtrent offertes en aanbiedingen leest u in onze Algemene Voorwaarden.

Beperkte aansprakelijkheid

Zoey Logistics BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zoey Logistics BV.

In het bijzonder zijn evenutele prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zoey Logistics BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zoey Logistics BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zoey Logistics BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.